Tietosuoja ja rekisteriseloste

Tässä tietosuojalauselmassa kerrotaan käytännöt ja toimintatavat, joita käytämme sinulta suoraan ja/tai sivustomme kautta keräämiemme henkilötietojen käsittelyssä. Tässä tietosuojakäytännössä "me" ja sen eri muodot tarkoittavat LEO Pharma A/S -yhtiötä ja LEO Pharma Oy:tä. Kun rekisteröit tietosi QualityCare™ -potilastukipalveluun tämän sivuston kautta, annat meille nimenomaisen suostumuksen kerätä ja käyttää tietojasi tietosuojakäytännön LIITTEEN 1 mukaisesti. Ennen kuin lähetät tietoja tämän sivuston kautta, sinun tulee lukea tämä tietosuojakäytäntö ja alla oleva suostumusasiakirja ja antaa nimenomainen suostumuksesi henkilötietojesi käyttöön tietosuojakäytännön ja suostumusasiakirjan mukaisesti.

Henkilötiedot ovat tietoja, joiden avulla henkilö (sinut) voidaan tunnistaa, kuten nimi, syntymäaika, terveystiedot, sähköpostiosoite tai postiosoite ja puhelinnumero.

Tietosuoja – itseäsi koskevien henkilötietojen käyttö

Sivustollemme lähetetyt henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, ja niitä käytetään ainoastaan tässä tietosuojakäytännössä ja suostumusasiakirjassa määriteltyihin tarkoituksiin.

Voimme käyttää henkilötietojasi:

 • sivuston ja liiketoimintamme hallinnointiin, tilastollinen analysointi mukaan lukien
 • antaaksemme sinulle sivuston palveluiden käyttömahdollisuuden
 • tehdäksemme käynnistäsi sivustolle personalisoidun, ja jotta voimme auttaa sinua sivuston käytön aikana ja käsitellä kommenttejasi ja vastata kysymyksiisi
 • yhteyden ottamiseen sinuun sähköpostitse, jos olet pyytänyt yhteydenottoa tai markkinointitarkoituksiin
 • kyselyiden ja arviointien tekemistä varten
 • selvittääksemme, kuka käyttää sivustoa ja miten, jotta voimme paremmin ymmärtää sivuston käyttäjien tarpeita ja mielenkiinnon kohteita, ja sen perusteella parantaa sivustoa
 • noudattaaksemme voimassa olevia lakeja, säädöksiä tai säännöksiä
 • kaikkiin muihin tarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi.

Tietosuoja – kuinka henkilökohtaiset tietosi suojataan

Luvattoman käytön estämiseksi, tietojen virheettömyyden turvaamiseksi ja tietojen oikeanlaisen käytön takaamiseksi olemme ottaneet käyttöön asianmukaisia turvallisuusmenettelyitä ja elektronisia ja hallinnollisia menettelyitä, joilla suojaamme verkon kautta keräämiämme tietoja.

Työntekijät, joilla on pääsy henkilötietoihin, on koulutettu näiden tietojen asianmukaiseen ja turvallisuusprotokollien mukaiseen käsittelyyn, ja heitä sitovat tiukat salassapitosäännöt. Vaikka emme voi taata, että tietoja ei menetetä, käytetä väärin, julkaista luvattomasti, muuteta tai hävitetä, teemme asianmukaiset toimenpiteet, jotta tämänkaltaiset ikävät tilanteet voidaan välttää.

Ymmärrät ja täten hyväksyt, että henkilötietosi tulevat olemaan seuraavien tahojen käytettävissä:

 • LEO Pharma Oy, LEO Pharma A/S ja muut LEO Pharma -konserniyhtiöt
 • teknistä tukea antavat kolmannet osapuolet (esim. ylläpitopalvelut)
 • kolmansina osapuolina toimivat palveluntarjoajat, jotka avustavat LEO Pharma -konserniyhtiöitä tai vastaavat tietojen lähettämisestä sinulle
 • nimettyjä LEO Pharma -konserniyhtiön oikeudenhaltijoita, valtuutettuja tai ostajia, jotka käsittelevät henkilötietojasi tämän tietosuojakäytännön mukaisesti
 • valtiolliset, hallinnolliset, oikeus- tai sääntelyviranomaiset, jotta voimme tehdä yhteistyötä näiden viranomaisten kanssa ja avustaa heitä menettelyissä, virallisissa kyselyissä ja tutkimuksissa tai noudattaaksemme oikeudellisia tai hallinnollisia vaatimuksia.

Ymmärrät, että nämä tietoja saavat tahot voivat sijaita Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, mm. Yhdysvalloissa, jossa ei välttämättä ole vastaavia tietosuojalakeja kuin ETA-maissa.

Tietosuoja - omat oikeutesi ja vastuusi

Voit pyytää meitä tai määräämäämme kolmatta osapuolta:

 • antamaan sinulle tietoa henkilötietojesi käsittelyyn liittyvistä seikoista, käsittelyn tarkoituksista, tietojen vastaanottajaluokista ja tietojen lähdettä koskevista saatavilla olevista tiedoista
 • korjaamaan, poistamaan tai estämään henkilötietojasi, joita me tai määräämämme kolmas osapuoli pitää hallussaan, jos niissä ilmenee epätarkkuuksia tai virheitä.
 • Jos olet pyytänyt meitä lähettämään sinulle tiedotteita, kuten uutiskirjeitä, mutta et enää jatkossa halua saada niitä, voit peruuttaa niiden tilauksen uutiskirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Jos meidän tai määräämämme kolmannen osapuolen hallussa olevissa henkilötiedoissasi tapahtuu muutoksia, ilmoita siitä mahdollisimman pian, jotta tietorekisterimme pysyvät ajan tasalla.

Tietosuoja – Kysy lääkäriltä palvelun kysymyksien julkaiseminen

Kysy lääkäriltä – vastauspalvelun kysymyksiä voidaan julkaista QualityCare™ –sivustolla. Pyrimme pitämään huolen, että kysyjä ei ole tunnistettavissa. Emme julkaise kysyjän henkilötietoja missään muodossa. Ainoastaan kysymys julkaistaan, ja se yleisluontoiseksi muokattuna. 

Rekisterinpitäjät

Tästä sivustosta vastaavat rekisterinpitäjät ovat LEO Pharma Oy ja LEO Pharma A/S.

Kysymykset

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai siitä, kuinka käytämme henkilötietojasi, tai jos haluat käyttää oikeuksiasi henkilötietojen suojaan, ota yhteyttä LEO Pharma Oy:n laadusta, säännösten noudattamisesta ja tietojen suojaamisesta vastaavaan henkilöön (sähköposti: info.fi@leo-pharma.com)

LIITE 1: SUOSTUMUSASIAKIRJA

Ymmärrämme, että yksityisyytesi on sinulle tärkeä, ja olemme sitoutuneet pitämään henkilötietosi salassa ja suojattuina ja säilyttämään niiden tarkkuuden ja oikeellisuuden.

Tietojen kerääminen ja käsittely QualityCare™ -potilastukipalvelun tarkoituksiin

Jos rekisteröidyt QualityCare™ -potilastukipalveluun, ymmärrät ja täten annat nimenomaisen suostumuksesi, että LEO Pharma Oy, LEO Pharma A/S ja LEO Pharma -konserniyhtiöt saavat kerätä, käsitellä tai käyttää henkilötietojasi, kuten tässä suostumusasiakirjassa ja tietosuojakäytännössä määritellään. Tämä sisältää seuraavat henkilötiedot ("potilastukitiedot"), mutta ei näihin rajoittuen:

 • yhteystietosi, mukaan lukien nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • ikäsi ja sairautesi

QualityCare™-tietokantaa ylläpitää keskitetysti LEO Pharma A/S -yhtiö käyttämällä tanskalaista palveluntarjoajaa. Tulevaisuudessa saatamme siirtää tietojen ylläpidon LEO Pharma -konserniyhtiölle tai toiselle palveluntarjoajalle. Potilastukitietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

 • potilastukipalveluiden tarjoamiseen yksilöllisten profiilien mukaisesti, jotka perustuvat käyttäjien henkilökohtaisesti syöttämiin ja algoritmin käsittelemiin tietoihin, sekä yhteydenottotarkoituksiin
 • palautteen antamiseen terveydenhuoltoalan ammattijärjestöille, potilasyhdistyksille ja muille terveydenhoitojärjestelmän tahoille
 • QualityCare™-potilastukipalvelun toimintojen ja sisällön kehittämiseen ja uudistamiseen
 • haittatapahtumista ilmoittamiseen LEO Pharma -konserniyhtiöille ja terveysalan sääntelyviranomaisille käyttämällä tunnistamattomiksi muutettuja tietoja.

Voimme ottaa sinuun yhteyttä potilastukipalveluun liittyen sähköpostitse tai muilla sähköisillä tavoilla. Annat suostumuksesi näille yhteydenotoille ja ymmärrät, että voimme käyttää palveluntarjoajia tämän viestiliikenteen hoidossa, ja että normaalit teksti- ja datamaksut voivat päteä.

Potilastukitietojen siirtäminen

Ymmärrät ja täten nimenomaisesti hyväksyt, että seuraavilla tahoilla voi olla pääsy henkilötietoihisi:

 • LEO Pharma Oy, LEO Pharma A/S ja muut LEO Pharma -konserniyhtiöt
 • teknistä tukea antavat kolmannet osapuolet (esim. ylläpitopalvelut) QualityCare™-tietokantaa koskien
 • kolmannet palveluntarjoajat, jotka avustavat LEO Pharma -konserniyhtiöitä QualityCare™-konseptin ja -alustan ylläpidossa ja kehittämisessä tai vastaavat tietojen lähettämisestä sinulle
 • nimettyjä LEO Pharma -konserniyhtiön oikeudenhaltijoita, valtuutettuja tai ostajia, jotka käsittelevät potilastukitietojasi tämän suostumusasiakirjan mukaisesti
 • valtiolliset, hallinnolliset, oikeus- tai sääntelyviranomaiset, jotta voimme tehdä yhteistyötä näiden viranomaisten kanssa ja avustaa heitä menettelyissä, virallisissa kyselyissä ja tutkimuksissa tai noudattaaksemme oikeudellisia tai hallinnollisia vaatimuksia.

Ymmärrät, että nämä tietoja saavat tahot voivat sijaita Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, mm. Yhdysvalloissa, jossa ei välttämättä ole vastaavia tietosuojalakeja kuin ETA-maissa.

Kaikkien LEO Pharma -konserniyhtiöiden yleisesittely ja yhtiön osoitteet ovat saatavilla osoitteesta http://www.leo-pharma.com, jolla olevalla sivustolla sinun tulisi käydä säännöllisesti.

Henkilötietojen tiedonsaanti, korjaaminen, poistaminen tai estäminen / suostumuksen peruminen

Potilastukitietojen antaminen meille on vapaaehtoista. Jos et anna potilastukitietojasi, tämä voi tarkoittaa, että emme voi antaa sinulle yksilöllistä potilastukipalvelua.

Sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää itseäsi koskevat tiedot, jotka ovat hallussamme. Sinulla on aina myös oikeus pyytää potilastukitietojesi korjaamista, poistamista tai estämistä voimassaolevien tietosuojalakien mukaisesti. Lisäksi voit milloin tahansa perua suostumuksesi tulevaisuudessa ilmenevin vaikutuksin ja ilman, että syytä peruutukselle tarvitsee antaa. Emme veloita mitään potilastukitietoja koskevien tietojen antamisesta, korjaamisesta, poistamisesta tai estämisestä.

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai siitä, kuinka käytämme potilastukitietojasi, tai jos haluat käyttää oikeuksiasi henkilötietojen suojaan, ota yhteyttä LEO Pharma Oy:n laadusta, säännösten noudattamisesta ja tietojen suojaamisesta vastaavaan henkilöön (sähköposti: info.fi@leo-pharma.com).