Sukulaiset ja ystävät

Jos olet psoriasista sairastavan henkilön sukulainen tai ystävä, roolisi on tärkeä.

"Elämä psoriasiksen kaltaisen kroonisen sairauden kanssa voi olla haastavaa. Tutkimus osoittaa, että hyvä tukiverkosto ja sen antama vahva sosiaalinen ja psykologinen tuki voi edistää itsehoitoa ja parantaa elämänlaatua. Jos olet psoriasista sairastavan henkilön sukulainen tai ystävä, roolisi on tärkeä.

Liity nyt ja syvennä ymmärrystäsi, minkälaista on elää psoriasiksen kanssa

QualityCare™ on suunnattu psoriaatikoille, mutta myös sukulaiset ja ystävät voivat hyötyä palveluun liittymisestä. Kun kirjaudut QualityCare™-palveluun, saat saman käyttökokemuksen kuin jos olisit potilas. Kirjautumalla voit syventää ymmärtämystäsi, minkälaista elämä psoriasiksen kanssa on, ja saada vinkkejä ja ideoita, kuinka voit tukea läheistäsi. Artikkeleissa käsitellään useita eri aiheita. Voit käyttää niitä hyvänä lähtökohtana keskustelulle psoriasista sairastavan ystävän tai perheenjäsenen kanssa. 

Psoriasista sairastavan henkilön läheisenä sairaus vaikuttaa myös omaan elämääsi. Kuten läheisesi, myös sinun on löydettävä oma tapasi elää sairauden kanssa. Sen hyväksyminen, että psoriasis vaikuttaa myös sinuun, voi olla silmiä avaavaa. Lisää tietämystäsi sairaudesta. Pyri parhaasi mukaan tukemaan ystävääsi tai sukulaistasi, mutta unohtamatta omia tarpeitasi. Jos tarvitset itse tukea, pyydä apua ystäviltä tai terveydenhoidon ammattilaisilta. Psoriasis voi olla vakava sairaus, mutta sen ei pidä estää sinua tai läheistäsi elämästä täyttä elämää.

Kuinka voit tukea

Ystävillä ja sukulaisilla voi olla ratkaisevan tärkeä rooli psoriasiksen kanssa elävän henkilön tukemisessa. Seuraavassa on kolme asiaa, jotka voit tehdä:

-> Perehdy sairauteen: Sairauden ja sen seurausten ymmärtäminen on tärkeä ensimmäinen askel, jonka voit ottaa tukeaksesi psoriasista sairastavaa läheistäsi. Ota selvää oireista, aiheuttajista ja hoitomuodoista. QualityCare™-palveluun liittyminen on hyvä keino saada tietoa.

-> Tue hoitoa: Useimmat psoriaatikot käyttävät sairauden hoitamiseen yhtä tai useampaa hoitovalmistetta. Voit monin keinoin tukea psoriaatikon hoitoa. Voit esimerkiksi kannustaa häntä menemään lääkäriin. Voit myös tarjoutua lähtemään mukaan lääkärin vastaanotolle. Tämä voi auttaa ystävääsi tai sukulaistasi muistamaan ja ymmärtämään paremmin lääkärin antamia neuvoja, ja samalla opit itse lisää hoidosta ja sairaudesta. Voit auttaa hoitovalmisteen levittämisessä, jos kyseessä on paikallishoito, tai voit auttaa hoidon muistamisessa. Psoriasishoitojen vaikutukset alkavat usein näkyä vasta jonkin aikaa hoidon aloittamisen jälkeen, joten voit olla avuksi myös kannustamalla ystävääsi tai perheenjäsentäsi pitäytymään hoitosuunnitelmassa.

-> Auta lievittämään stressiä: Psoriasiksen ja stressin tiedetään olevan läheisesti sidoksissa toisiinsa. Stressi voi laukaista psoriasiksen tai pahentaa sen oireita, mikä taas lisää stressiä. Keinojen löytäminen stressin hallitsemiseen on tärkeä osa psoriasiksen hoitamista. Pyri parhaasi mukaan luomaan stressitön ympäristö psoriasista sairastavalle ystävällesi tai perheenjäsenellesi. Kuuntele myötätuntoisesti, kun läheisesi tarvitsee tuulettaa tunteitaan. Joskus käytännön avun antaminen päivittäisissä askareissa voi keventää taakkaa. Lisäksi on olemassa erilaisia rentoutustekniikoita, joiden avulla voi lievittää stressiä ja myös psoriasiksen oireita, kuten kutinaa. Rentoutustekniikoita ovat esimerkiksi jooga, meditaatio ja mielikuvaharjoitteet. Voit kannustaa ystävääsi tai perheenjäsentäsi tutustumaan näihin.

Kysy, kuinka voit auttaa

Ihmiset voivat kokea elämisen psoriasiksen kanssa hyvin erilaisin tavoin. Sinun on räätälöitävä tukesi aina kulloinkin kyseessä olevan henkilön mukaan. Vältä tekemästä olettamuksia, mitä kuvittelet sukulaisesi tai ystäväsi tarvitsevan sinulta, vaan kysy sen sijaan. Ole saatavilla, mutta älä tyrkytä. 

Liika avun antaminen voi saada ystäväsi tai sukulaisesi tuntemaan olonsa holhotuksi tai loukatuksi. Hallinnan menettäminen on yksi turhauttavimmista seurauksista, joita elämä psoriasiksen kanssa tuo. On tärkeää, että tukesi auttaa parantamaan hallintaa – ei menettämään sitä. Jos otat harteillesi läheisesi elämän ja hoidon, voit helposti uupua ja katkeroitua. Tarkoituksena ei ole vain huolehtia läheisestäsi, vaan auttaa häntä huolehtimaan itse itsestään.