Hoito ja sen mahdolliset haittavaikutukset

Selvitä hoidon mahdolliset haittavaikutukset vähentääksesi huolta

Huolenaiheiden asettaminen oikeisiin mittasuhteisiin

Jos psoriasishoidon mahdolliset haittavaikutukset ovat joskus huolestuttaneet sinua, et ole yksin. Haittavaikutuksista murehtiminen on täysin normaalia, ja on itse asiassa yleistä, että ihmiset, joille on määrätty psoriasishoitoa, pelkäävät siitä olevan enemmän haittaa kuin hyötyä, tai hoidon pelätään aiheuttavan haittavaikutuksia myöhemmin, jos sitä käytetään pitkään.

Tiedä, mitä odottaa

Pohtiessasi haittavaikutusten mahdollisia seurauksia on tärkeää, että käsityksesi hoidosta ovat realistiset. Kaikilla vaikuttavilla hoitovalmisteilla voi olla haittavaikutuksia. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki valmistetta käyttävät saisivat niitä. Kansalliset terveysviranomaiset ja lääkeyritykset valvovat hoitovalmisteita varmistaakseen, että niillä on mahdollisimman vähän haittavaikutuksia.

Ennen myyntiluvan saamista ja saataville tuloa hoitovalmisteen on läpäistävä monia perusteellisia testejä ja kliinisiä kokeita, ja odotettavat hyödyt on osoitettava mahdollisia riskejä suuremmiksi. Monet hoitovalmisteet eivät yllä vaaditulle tasolle eivätkä koskaan pääse markkinoille. Ja tuotteiden, jotka saavat hyväksynnän, on oltava määrättyjen standardien mukaisia.

Pohtiessasi haittavaikutusten mahdollisia seurauksia on hyvä asettaa riskit oikeisiin mittasuhteisiin.

Seuraa hoidon haittavaikutuksia ja kysy lääkäriltäsi neuvoa

On tärkeää olla selvillä siitä, minkälaisia reaktioita käyttämäsi hoitovalmiste todennäköisesti aiheuttaa. Tietyt ihoreaktiot voivat olla osa luonnollista paranemisprosessia. Esimerkiksi kun läiskät alkavat reagoida hoitoon, ne voivat ensin muuttua jopa aiempaa punaisemmiksi.

Jos olet epävarma, kysy neuvoa lääkäriltä

Keskustele lääkärin kanssa, minkä tyyppisiä reaktioita voit odottaa ja mistä sinun tulee huolestua ja mistä ei. Jos olet epävarma kokemasi reaktion aiheuttajasta, kysy aina neuvoa lääkäriltäsi. Haittavaikutuksista murehtiminen on täysin normaalia, mutta päätökset on aina hyvä tehdä tosiasioiden pohjalta pelkojen sijaan. Pyri siis pysymään ajan tasalla psoriasiksesta ja sen hoitovaihtoehdoista ja tee päätökset aina yhdessä lääkärin kanssa. Keskustele lääkärisi kanssa myös harkitessasi hoidon lopettamista. Lääkäri saattaa suositella hoidon lopettamista vähitellen, sillä äkillinen lopettaminen voi pahentaa psoriasista

Mahdollisten haittavaikutusten hoitaminen

Jos käy ilmi, että saat hoidosta haittavaikutuksia, voit yhdessä lääkärisi kanssa pohtia, minkälaisiin toimenpiteisiin kannattaa ryhtyä. Voitte punnita haittoja ja hyötyjä ja tehdä tosiasioihin perustuvan päätöksen, kannattaako hoitoa jatkaa vai pitääkö se lopettaa ja kokeilla mahdollisesti jotain muuta hoitovaihtoehtoa. Lisätietoa lääkevalmisteiden haittavaikutusten raportoinnista löytyy osoitteessa: http://www.fimea.fi/vaestolle/laakkeiden_turvallisuus/haittavaikutukset