Avoimuus psoriasiksesta ystävien ja perheen kesken

Anna läheisille mahdollisuus tarjota tukea olemalla avoin psoriasiksesta

Psoriasiksesta kertominen perheenjäsenille kannattaa

Psoriasis voi vaikuttaa kanssakäymiseesi ystävien, perheenjäsenten ja työtovereiden kanssa. Olemalla avoin ja perehdyttämällä läheisesi sairauteen autat heitä paremmin ymmärtämään siihen liittyviä ongelmia –ja näin heillä on myös paremmat lähtökohdat tarjota sinulle tarvitsemaasi tukea.

Kuinka psoriasis vaikuttaa perhe-elämään

Jos mahdollisiin ongelmiin ei tartuta, psoriasis voi vaikuttaa perhe-elämään monin tavoin. Esimerkiksi hoitovalmisteiden käyttämiseen kuluva aika, haluttomuus poistua kotoa tai uimahallien, uimarantojen ja urheiluhallien kaltaisten julkisten paikkojen välttely ovat kaikki seikkoja, jotka voivat häiritä perheen vapaa-aikaa.

Kun olet avoin läheisillesi ja perehdytät heidät sairauteesi, he voivat paremmin tukea sinua ja perheen elämänlaatu ei häiriinny.

Perheenjäsenille saattaa aiheutua myös vaatimuksia, kuten avustaminen paikallishoitojen levittämisessä, kodin siivoamisesta vastaaminen ja erityisenä tukena oleminen. Tämän vuoksi perheenjäsenet on hyvä perehdyttää sairauteen ja heille on hyvä kertoa haasteista, joita he voivat kohdata.Ymmärtämällä psoriasista läheiset voi vaikuttaa oloosi

Miksi perheen antama tuki on tärkeää

Tuen saaminen perheeltä on ehdottoman tärkeää, koska sen lisäksi, että sillä on erittäin suuri merkitys elämänlaatusi, se voi vaikuttaa myös sairauden kulkuun. Koska stressi voi laukaista psoriasiksen tai estää läiskien häviämisen, on hyvä, jos perheenjäsenet yrittävät ymmärtää sairauttasi ja osaavat käsitellä ongelmia, jotka voivat vaikuttaa oloosi. Vaikka on tärkeää ymmärtää hyvien henkilökohtaisten ihmissuhteiden hyödyllisyys sairauden hallinnassa, psoriasiksen ei kuitenkaan saa antaa liikaa vaikuttaa perheen elämänlaatuun. Kun olet avoin läheisillesi ja perehdytät heidät sairauteesi, he voivat helpommin tukea sinua ja perheen elämänlaatu ei häiriinny.